TULLUS, s.r.o.


IČO: 45886440
IČ DPH: SK2023119835

tullus@tullus.sk

Sídlo spoločnosti:
Slobody 5
040 11 Košice
Slovensko
Kancelária:
Muškátová 5
040 11 Košice
Slovensko
Ján Adzima
konateľ spoločnosti
mobil: +421 910 822 203
email: adzima@tullus.sk
Matej Adzima
koordinátor projektov
mobil: +421 910 822 230
email: m.adzima@tullus.sk

Kde nás nájdete?