HALY, s.r.o.

Sklad s paletovými regálmi

V skladových priestoroch prenajímaných spoločnosťou HALY, s.r.o. sme v októbri 2015 realizovali dodávku a montáž LED svietidiel. Pôvodné osvetlenie (pozostávajúce z trubicových svietidiel) bolo nahradené LED svietidlami určenými na osvetlenie skladových uličiek so špecifických uhlom vyžarovania svetla. Vďaka tomu tieto svietidlá osvetlia primárne priestor uličiek a nedochádza ku veľkému rozptylu svetla, čo by v tomto prípade kvôli prítomnosti vysokých regálov plných tovaru nebolo žiadúce.

HALY - sklad: obrázok 1/3 nahlad
HALY - sklad: obrázok 2/3 nahlad
HALY - sklad: obrázok 3/3 nahlad

Výrobné a skladové priestory

V novembri 2016 sme realizovali výmenu pôvodného osvetlenia v dvoch miestnostiach, ktoré nevyhovovalo požiadavkám na dané priestory. V rámci tejto výmeny boli vymenené trubicové svietidlá za nové lineárne LED svietidlá za účelom zvýšenia intenzity osvetlenia. Použité boli rovnaké svietidlá ako v prípade výmeny osvetlenia v skladových priestoroch s tým rozdielom, že bol zvolený symetrický uhol vyžarovaného svetla (120°).

HALY - miestnosti: obrázok 1/3 nahlad
HALY - miestnosti: obrázok 2/3 nahlad
HALY - miestnosti: obrázok 3/3 nahlad