C.L.N. Slovakia s.r.o.

Výrobná hala - 1. etapa

Vo výrobných priestoroch spoločnosti C.L.N. Slovakia s.r.o. bola ukončená prvá etapa realizácie inštalácie osvetlenia, v rámci ktorej bola vykonaná výmena starých sodíkových výbojok za priemyselné LED osvetlenie. Na rok 2013 je naplánovaná realizácia druhej etapy.

C.L.N.: nahlad 1
C.L.N.: nahlad 2
C.L.N.: nahlad 3
C.L.N.: nahlad 4

Výrobná hala - 2. a 3. etapa

Koncom marca 2014 bola ukončená druhá a tretia etapa realizácie inštalácie osvetlenia.

C.L.N.: nahlad 1

Pracoviská v priestoroch výrobnej haly

Vo februári 2014 sme realizovali dodávku priemyselných LED svietidel typu "tri-proof", ktoré nahrádzajú priemyselné svietidlá využívajúce klasické trubicové žiarivky používané na osvetlenie vybraných pracovísk v priestoroch výrobnej haly.

C.L.N. - Tri-proof: nahlad 1

Spoločné priestory - objekt č. 1

Vo februári 2014 sme takisto realizovali dodávku LED panelov rôznych veľkostí a tvarov do zrekonštruovaných priestorov objektu nachádzajúceho sa v priestoroch výrobnej haly.

C.L.N. - panely: nahlad 1
C.L.N. - panely: nahlad 2
C.L.N. - panely: nahlad 3

Dielne údržby, admin. budova

V druhej polovici roka 2014 bola realizovaná rekonštrukcia časti osvetlenia administratívnych priestorov a vybraných priestoroch v dielňach na hale. V rámci tejto rekonštrukcie bola vykonaná dodávka a montáž LED trubíc do pôvodných stropných svietidiel (po úprave vnútorného zapojenia svietidla).

C.L.N. - trubice: nahlad 1
C.L.N. - trubice: nahlad 2
C.L.N. - trubice: nahlad 3

Digitálne hodiny

Vo februári 2015 bola realizovaná dodávka a inštalácia informačného LED displeja zobrazujúceho aktuálny čas.

C.L.N. - hodiny: nahlad 1

Dielne údržby - kompletná rekonštrukcia

V priebehu mesiacov apríl-máj 2015 bola vykonaná rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia dielní. Táto rekonštrukcia zahŕňala:

  • demonáž starých elektrických rozvodov,
  • demontáž starého osvetlenia,
  • inštalácia nového prívodu z rozvádzača na hale,
  • inštalácia nového rozvádzača s výzbrojou,
  • inštalácia nových elektrických rozvodov,
  • inštalácia nového hlavného osvetlenia (priemyselné svietidlá s LED trubicami),
  • inštalácia núdzového systému pre nové osvietlenie,
  • inštalácia IR vykurovania.
C.L.N. - dielne: nahlad 1
C.L.N. - dielne: nahlad 2
C.L.N. - dielne: nahlad 3
C.L.N. - dielne: nahlad 4

LED reflektory

V septembri 2015 bola realizovaná dodávka LED reflektorov typu SMD v rámci náhrady klasických halogénových reflektorov za úspornejšiu alternatívu.

C.L.N. - reflektory: nahlad 1

Spoločné priestory - objekt č. 2

Vo februári 2016 sme realizovali dodávku LED panelov rôznych tvarov a veľkostí. Súčasťou dodávky boli aj vykrovacie telesá vo forme IR panelov.

C.L.N. - panely: nahlad 1
C.L.N. - panely: nahlad 2

Nová výrobná hala

V máji 2016 sme realizovali výmenu hlavného osvetlenia výrobnej haly pozostávajúceho z výbojkového osvetlenia za priemyselné LED svietidlá typu high bay s príkonom 240 W. Svietidlá sú na väzníkoch uchytené pomocou oceľových lán. Tretina z celkového počtu inštalovaných svietidiel navyše obsahuje akumulátor pre možnosť svietenia aj v prípade prerušenia dodávky el. energie, a to až po dobu 3 hodín.

C.L.N. - vymena osvetlenia haly: nahlad 1
C.L.N. - vymena osvetlenia haly: nahlad 2
C.L.N. - vymena osvetlenia haly: nahlad 3

Rekonštrukcia admin. budovy

V lete 2017 sme sa podieľali na čiastočnej rekonštrukcii priestorov administratívnej budovy spoločnosti. Do našej kompetencie spadala časť osvetlenie a elektroinštalácia.

Osvetlenie - hlavné osvetlenie interiéru budovy pozostáva z LED panelov rôznych veľkostí, tvarov a príkonu. Únikové východy a trasy sú v prípade výpadku dodávky el. energie osvetlené núdzovými LED svietidlami s piktogramami. V exteriéri boli na fasádu budovy inštalované LED reflektory, ktoré boli doplnené o pohybové senzory.

Elektroinštalačné práce - inštalácia nových elektrických rozvodov, inštalácia zásuviek a vypínačov, úprava hlavného rozvádzača budovy a inštalácia nových podružných rozvádzačov. Zároveň bol upravený a doplnený existujúci bleskozvod vzhľadom na vykonané zmeny a úpravy na streche budovy.

C.L.N. - rekonstrukcia AB: nahlad 1
C.L.N. - rekonstrukcia AB: nahlad 2
C.L.N. - rekonstrukcia AB: nahlad 3
C.L.N. - rekonstrukcia AB: nahlad 4

Osvetlenie dielne

V júli 2019 sme realizovali inštaláciu osvetlenia v priestoroch dielne. Boli zvolené svietidlá typu LED tri-proof s vyšším stupňom krytia a dĺžkou 1 500 mm.

C.L.N. - osvetlenie dielne: nahlad 1
C.L.N. - osvetlenie dielne: nahlad 2