Aupark Shopping Center Košice

Podzemné parkovisko

V priebehu mesiacov apríl-máj 2017 sme realizovali výmenu osvetlenia podzemného parkoviska v nákupnom centre Aupark v Košiciach. Pôvodné osvetlenie pozostávajúce z trubicových svietidiel s celkovým príkonom 72 W (každé svietidlo obsahovalo dve trubicové žiarivky s príkonom 36 W) a farbou svetla teplá biela (3 000 K) bolo vymenené za nové úspornejšie osvetlenie fungujúce na báze LED technológie. Inštalovaným modelom je lineárne LED svietidlo s príkonom 36 W a farbou svetla neutrálna biela (4 500 K). Toto svietidlo disponuje vysokou odolnosťou voči prachu a vode, dobrou mechanickou odolnosťou a základnou odolnosťou voči požiaru. Dispozícia svietidiel (rozmiestnenie a vzdialenosť od vozovky) nebola v žiadnom ohľade menená, pôvodné svietidlá boli nahradené novými LED svietidlami systémom kus za kus.

Aupark KE - parkovisko: obrázok 1/6 nahlad
Aupark KE - parkovisko: obrázok 2/6 nahlad
Aupark KE - parkovisko: obrázok 3/6 nahlad

Celková úspora spotrebovanej el. energie a s tým súvisiaca úspora nákladov potrebných na prevádzku osvetlenia predstavuje viac ako 50%. V prípade takéhoto objektu s vysokou mierou svietenia ide o nezanedbateľné šetrenie finančných prostriedkov. Mimo úspory prinesie táto výmena osvetlenia aj ďalšie výhody, medzi tie najvýraznejšie patria zlepšené svetelné podmienky, bezúdržbová prevádzka nového osvetlenia (nie je potrebné meniť trubicové žiarivky) a ekologickejší prístup k životnému prostrediu. Návratnosť celej investície dosahuje necelé 2 roky.

V rámci plánu na modernizáciu osvetlenia nákupného centra išlo o prvú etapu, ktorej predmetom bola výmena približne 75% svietidiel. Výmena zostávajúcich svietidiel bude realizovaná v druhej etapa, ktorá je naplánovaná na druhú polovicu roka 2017.

Aupark KE - parkovisko: obrázok 4/6 nahlad
Aupark KE - parkovisko: obrázok 5/6 nahlad
Aupark KE - parkovisko: obrázok 6/6 nahlad

Núdzové osvetlenie

V júni 2017 sme v nákupnom centre v Košiciach realizovali dodávku LED svietidiel pre označenie núdzových východov. Dodané svietidlá je možné prevádzkovať v režime trvalého svietenia ako aj v režime svietenia iba v prípade výpadku dodávky el. energie. Ak takýto výpadok nastane, svietidlá sú schopné fungovať až po dobu troch hodín.

Aupark KE - nudzove: obrázok 1/1 nahlad

Vstupy z podzemného parkoviska do centra

V auguste 2017 sme realizovali výmenu osvetlenia vstupov z podzemného parkoviska na 1. a 2. podzemnom podlaží. Jedná sa o priestory chodieb, ktorými návštevníci po zaparkovaní prechádzajú aby sa prostredníctvom eskalátorov alebo výťahov dostali do nákupného centra a naopak. Okrem toho sa v tejto časti nachádzajú platobné terminály na úhradu poplatku za parkovanie, preto je potrebné zabezpečiť dostatočné osvetlenie týchto priestorov.

Aupark KE - vstupy z parkoviska: obrázok 1/5 nahlad
Aupark KE - vstupy z parkoviska: obrázok 2/5 nahlad
Aupark KE - vstupy z parkoviska: obrázok 3/5 nahlad

Pôvodné osvetlenie pozostávalo zo zapustených kruhových svietidiel so zdrojom svetla v podobe dvoch žiariviek typu CFL s príkonom 18 W a farbou svetla teplá biela (3 000 K). Tieto svietidlá boli vymenené za úspornejšiu variantu v podobe kruhových LED svietidiel typu downlight s rovnakým priemerom, pričom jedno takéto svietidlo má príkon 20 W. Farba svetla bola zvolená neutrálna biela (4 500 K). Výmenou sa tak dosiahla úspora vyše 44% a zároveň sa zvýšila intenzita osvetlenia v daných priestoroch.

Aupark KE - vstupy z parkoviska: obrázok 4/5 nahlad
Aupark KE - vstupy z parkoviska: obrázok 5/5 nahlad

Osvetlenie nákupnej pasáže - prízemie

V novembri 2019 sme realizovali výmenu osvetlenia v priestoroch nákupnej pasáže. V rámci prvej etapy boli vymenené svietidlá nachádzajúce sa na prízemí za úspornejšie LED svietidlá, pričom bola dosiahnutá úspora vo výške viac ako 55%. Dodané svietidlá disponujú možnosťou natočenia svetelnej časti a vysokou vernosťou podania farieb.

Aupark KE - osvetlenie pasaze: obrázok 1/1 nahlad