Aupark Tower Košice

Osvetlenie chodieb

V máji 2018 sme realizovali výmenu osvetlenia vo vstupnej aule ako aj v priestoroch chodieb na jednotlivých poschodiach budovy Aupark Tower Košice. Pôvodné osvetlenie pozostávalo z lineárnych dizajnových svietidiel vyrobených z hliníka s lineárnymi žiarivkami a kruhových zapustených svietidiel s úspornými žiarivkami. Lineárne svietidlá boli vymenené za lineárne LED svietidlá, ktoré disponujú rovnakými rozmermi a dizajnom. V prípade kruhových zapustených svietidiel bol použitý model LED svietidla typu downlight. Výsledkom tejto výmeny je úspora v rozpätí 50-80% (podľa typu svietidla).

Aupark Tower KE - chodby: obrázok 1/3 nahlad
Aupark Tower KE - chodby: obrázok 2/3 nahlad
Aupark Tower KE - chodby: obrázok 3/3 nahlad
Aupark Tower KE - chodby: obrázok 3/3 nahlad

Núdzové osvetlenie

V apríli 2018 sme realizovali dodávku LED svietidiel pre účely označenia a osvetlenia únikových trás. Dodané svietidlá je možné prevádzkovať v režime trvalého svietenia ako aj v režime svietenia iba v prípade výpadku dodávky el. energie. Ak takýto výpadok nastane, svietidlá sú schopné fungovať až po dobu troch hodín.

Aupark KE - nudzove: obrázok 1/1 nahlad